Bireysel Eğitim

Bireysel Eğitim

Bireysel Eğitim

Özel gereksinimli birey için hazırlanmış rehabilitasyon ve eğitim planı doğrultusunda bir mesleki personel ile birebir yapılan ve özel gereksinimli bireyin tüm gelişim alanlarının bir bütün olarak desteklendiği en az 45 dakikalık çalışmadır.

Kurumumuzda eğitim gören öğrenciler ayda 6 kez bireysel eğitim seanslarına alınır. İlk görüşmede velisinden anamnez bilgileri alınan çocuklar değerlendirmeye tabi tutulurlar.

Değerlendirme Denver, Geçda, AGTE(Ankara gelişim tarama envanteri),veya vineland adaptif davranış skalası ile yapılır. Elde edilen bulgulara göre çocuğun bulunduğu gelişim basamağından başlanarak adım adım çalışmalar planlanır. Yıllık amaçlar, kısa dönemli hedefler ve aylık bireyselleştirilmiş eğitim programları belirlenerek çalışmaya devam edilir. Çalışmalar aylık gözlem ve süreç raporları ile kayıt altına alınır.

Her çocuk bireysel özelliklerine göre eğitime alınır. Özel eğitim gerektiren birey; çeşitli nedenlerle bireysel özellikleri ve eğitim yeterlilikleri açısından akranlarından beklenilen düzeyden anlamlı farklılık gösteren bireydir. Kurumumuzda yapılan bireysel eğitim çalışmalarında

Bireysel eğitimdeki amaç:

  • Öz bakım becerilerini geliştirmek,
  • Bağımsızlığını ve öz güvenini desteklemek
  • Eğitim yeterliliklerini artırmak
  • İletişim becerilerini ve sosyal gelişimini desteklemektir.