Grup Eğitimi

Grup Eğitimi

Grup Eğitimi

 Özel gereksinimli çocuklarımızın yaşadıkları en büyük zorluklar arasında sosyalleşmeleri ve topluma Uyum sağlayabilmeleri için gerekli okul ve grup ortamlarının sağlanmasında aşılanmaktadır. Var olan açığı kapatabilmek ve ailelerin bu yöndeki isteklerini yerine getirebilmek için grup çalışmaları yapılmaktadır.

Gelişim seviyeleri birbirine yakın 5-8 çocuktan oluşan gruplarla yapılan çalışmalar en az 2 eğitimci ile yürütülür. Çocukların ortak gereksinimleri doğrultusunda aylık çalışma programı belirlenir 4 saat süren Gruplarda engelleri birbirlerinden farklı ancak gelişim düzeyleri birbirlerine yakın olan çocuklar bir arada eğitim alırlar.

Böylece Çocuklar;

  • Öz bakım becerilerini geliştirir,
  • Yapacağı işin sorumluluğunu almayı( tamamlama ve takip) öğrenir,
  • Komut alma ve sıra almayı öğrenir
  • Özgüvenini geliştirir,
  • Toplumsal kuralları öğrenir ve uygulamaya alışır.
  • Sosyal davranışlar kazanır.

Grup Eğitimi Nedir? 

Grup eğitimi çocuğun yaşıtları ile birlikte iletişim kurmasını, bireysel eğitimde kazandığı davranışları genellemesini, grup oyunlarına katılmasını, sosyal becerilerin gelişmesini sağlamak amacıyla yapılır.

 

Grup Eğitiminde Çocuk Sayısı Ne Kadar Olmalıdır?

Grup eğitimleri ortalama 6 çocuk ve 2 eğitimci ile yapılır.

Çocuk Ne Zaman Grup Eğitimi Almalı?


Grup eğitiminin içeriği eğitim döneminin başlangıcında oluşturulur. Bu içerik oluşturulurken çocukların bireysel özellikleri bireysel eğitim programları (BEP) dikkate alınır.
Çocuğun hazır oluşu veya farklı bir şekilde grup eğitimine katılması gibi durumlarda gerekli uygun koşullar yine bireysel öğretmeniyle ve aile ile yapılan ortak görüşmeler sonucunda değerlendirilerek bir sonuca varılır. 
Grup eğitimi -eğer varsa-çocukların devam ettiği kreş ya da okuldaki davranışları hakkında fikir vereceğinden önemlidir. Çünkü grup eğitiminde alınan veriler doğrultusunda çocuğun devam ettiği okul ile işbirliği daha sağlıklı olmakta ve böylece okuldaki davranış problemleri daha kolay azaltılmakta, olumlu davranışları görülerek çocuğun kendine güven duyması sağlanmaktadır.

Kaynaştırma Nedir?

Özel eğitime gereksinim duyan çocukların akademik ve sosyal programları için genel eğitim sınıfına planlı olarak yerleştirilmesi ve denetlenmesi sürecidir.
Uygulanan bireysel eğitim programının (BEP) incelenmesi, grup eğitiminde nasıl bir çalışma planının uygulandığının bilinmesi; sağlıklı bir başlangıç yapılmasına yardım eder. Bu şekilde çalışmaların ortak yürütülmesi aileyi ve öğrenciyi rahatlatacaktır. Kaynaştırma öğrencisinin özel merkezden aldığı destek eğitim, sınıf içerisinde öğretmene destek olması ve öğrencinin başarısını arttırması yönünden de kolaylık sağlar. Sınıf öğretmeni ve özel eğitimcinin iletişim kopukluğu, öğrencinin davranışlarında farklılık yaratabilir ve öğrenci çelişkiler yaşayabilir.