Özgül Öğrenme Güçlüğü

Özgül Öğrenme Güçlüğü

Özgül Öğrenme Güçlüğü

Öğrenme; yaşam boyu süren, bilgiyi algılama, organize etme, depolama ve gerektiğinde bu bilgiyi geri üretmeyi içeren kapsamlı bir süreçtir. Öğrenme, sadece yeni bir beceri kazanma ya da akademik bir alanda yetkinleşme olarak görülmemeli; sosyo-duygusal ve kişilik gelişimini de içeren bir kavram olarak düşünülmelidir.  Bu süreçte yer alan, bireyin öğrenme deneyimlerinde ortaya çıkan kimi aksaklıklar kişinin tüm yaşam kalitesini etkileyebilmektedir. Öğrenme süreci sırasında bireyin bilgi kazanımının güçleşmesi ve öğrenme alanlarının etkin bir şekilde işlev görmemesi halinde Özgül Öğrenme Güçlüklerinden bahsedilir.

 • Okuma-yazma güçlüğü (disleksi),
 • Yazılı anlatım güçlüğü (disgrafi),
 • Sayısal-matematik alanında güçlük (diskalkuli)

Özgül Öğrenme Güçlüğü:

 • Normal ya da normal üzerinde bir zekaya sahip,
 • Duyusal bir kusuru olmayan,
 • Herhangi bir psikiyatrik ve nörolojik bir tanı almamış,
 • Standart bir eğitim-öğretime rağmen kronolojik yaşına ve zekasına uygun paralellikte başarı gösteremeyen,
 • Özel bir akademik alanda belirgin bir bozukluğun varlığı (okuma, yazılı anlatım, matematik) ile tanımlanan,
 • Çeşitli genetik ve çevresel etmenlerin rol oynadığı, biyolojik temele dayanan ve nöro-gelişimsel tanı alan bir bozukluktur.

Bu tanı ikincil belirtiler ile de kendini gösterebilir:

 • Dinleme ve kendini sözel olarak akıcı bir biçimde ifade edememe,
 • Mantık yürütmede zorluk,
 • Kendini organize etme ve planlamada zorluk,
 • Hiperaktif ya da hipoaktiflik,
 • Dikkat sorunları,
 • El-göz koordinasyonu ve motor koordinasyonda zayıflık,
 • Görsel ve işitsel algı sorunları,
 • Mekânda yönelim, yön bilgisi, saat bilgisi, mesafe ve ölçüm bilgisi alanlarında zorluk, zamanı kaliteli kullanamama,
 • Sağ-sol ayırt edememe,
 • Çalışma alışkanlığının kalitesizliği,
 • Engellenmeye karşı tolerans düşüklüğü,
 • Değişikliğe uyum sağlamada güçlük gibi.