Yaygın Gelişim Bozukluk

Yaygın Gelişim Bozukluk

Yaygın Gelişim Bozukluk

Yaygın gelişimsel bozukluklar (YGB); erken çocuklukta sosyal beceri, dil gelişimi ve davranış alanında uygun gelişmeme veya kaybın olduğu bir grup psikiyatrik bozukluktur. Genel olarak bu bozukluklar gelişimin birçok alanını etkilerler ve kalıcı işlev bozukluklarına yol açarlar.

Bu grupta beş bozukluk tanımlanmıştır. 

  1. Otistik Bozukluk
  2. Asperger Bozukluğu
  3. Çocukluğun Dezintegratif Bozukluğu
  4. Rett Bozukluğu
  5. Başka türlü adlandırılmayan yaygın gelişimsel bozukluk (YGB-BTA)