Hakkımızda

Hakkımızda

Temel amacımız özel eğitime ihtiyaç duyan bireyin eğitimi, gelişimi ve ailesiyle birlikte mutlu bir yaşam sürmesini sağlamak ve vizyonumuz doğrultusunda gerekli katkılarda bulunmaktır. Katkılarımız saptadığımız ayrıntılı amaç ve hedeflerimizle uygulanmaktadır.

Bunlar aşağıda belirlendiği gibi şöyledir;

  • Tüm çalışanlarımızın katılımı ile özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin yaşam standartlarını, geliştirici eğitim faaliyetleri düzenleyerek ailelerini ve kamuoyunu bilinçlendirmek
  • Özel eğitime ihtiyacı olan bireylere yaş düzeylerine uygun davranış ve becerileri kazandırmak
  • Ulusal ve uluslararası eğitim programlarından faydalanmak ve arzu edilen standartları özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin eğitimlerinde uygulamak
  • ‘’Hafif ve orta derecede’’özel eğitime ihtiyacı olan kişilerin kazandıkları becerileri doğrultusunda, iş güçlerinden faydalanarak üretici bireyler olmalarını, istihdam edilmelerini ve kendi kendilerine yetebilmelerini sağlamaktır.