Misyon

Misyon

Özel eğitime ihtiyacı olan bireyleri topluma ve aileye kazandırmak için, yaşamları boyu sürekli eğitim vermek ve toplumu bu bireylerimizin özellikleri ve gereksinimleri hakkında bilinçlendirmektir.

Misyonumuzu, belirlediğimiz hedeflerimizi uygulayarak gerçekleştirmekteyiz. Bu hedeflerin kapsamı şunlardır: 

  • ’Kaynaştırma Eğitim Sistemini’’ uygulayarak hafif derecede özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin okulları ile bağlantı kurmak, bu okullarla işbirliğinde bulunmak ve çocukların okul başarısını yükseltecek tedbirleri almak
  • Çocukların aileleriyle bağlantı kurarak aile iş birliğini güçlendirmek
  • Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin aileleri ile bir araya getirmek, aralarında iletişim kurmak ve onlara her alanda destek olmak
  • Özel eğitim konusunda toplumu bilgilendirmeye yönelik çalışmalar yapmak 
  • ‘’Hafif ve Orta derecede’’ özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin kendi kendilerine yetmelerini, tüketicilikten üreticiliğe geçmelerini sağlamaktır.